Paslaugų sutarties sąlygos

Cryptogidas.lt stengiasi užtikrinti, kad visa Cryptogidas.lt svetainėje arba Cryptoguide subdomeno puslapiuose esanti informacija būtų tiksli ir naujausia. Tačiau mes neatsakome už išorinių interneto svetainių, į kurias nuorodos pateikiamos per Cryptogidas.lt svetainę, turinį. Trečiųjų šalių turiniu naudojatės savo rizika.

Cryptogidas.lt neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl rėmimosi šioje svetainėje pateikta medžiaga.

Atkreipkite dėmesį, kad nors didžioji dalis šioje svetainėje sukurtos ir paskelbtos medžiagos yra nefinansinio pobūdžio, Cryptogidas.lt nėra finansinis šaltinis, o autorių ir kitų autorių nuomonės yra jų pačių ir nėra laikomos finansinėmis konsultacijomis. Jei jums reikia tokio patarimo, “Cryptoguide” primygtinai rekomenduoja kreiptis į profesionalus.

Visa šioje svetainėje pateikta medžiaga yra tik informacinio pobūdžio. Jokia šios medžiagos dalis nėra investavimo konsultacija.

Jūs konkrečiai sutinkate atlyginti žalą, ginti ir apsaugoti Cryptoguide, jos filialus, pareigūnus, direktorius, darbuotojus, atstovus ir trečiųjų šalių paslaugų teikėjus nuo bet kokių ir visų pretenzijų, išlaidų, nuostolių, žalos, praradimų, išlaidų ir kitų įsipareigojimų, įskaitant advokatų honorarus ir išlaidas, kylančių iš arba susijusių su jūsų naudojimusi Cryptoguide, šios naudotojo sutarties pažeidimu ir (arba) bet kokių trečiųjų šalių ar asmenų teisių pažeidimu.

Mes nebūsime atsakingi už jokią specialią, netiesioginę, netiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę, baudinę ar pavyzdinę žalą, nesvarbu, ar ji būtų pagrįsta deliktu, sutartimi ar kita teisine teorija, ar kaip nors susijusi su šia Sutartimi ar jūsų naudojimusi ar bandymu naudotis Cryptoguide, įskaitant, bet neapsiribojant, pelno, geros reputacijos, naudojimo ar duomenų praradimą. Šis atsakomybės apribojimas netaikomas net ir tuo atveju, jei mums buvo pranešta apie tokios žalos galimybę. Kai kuriose jurisdikcijose neleidžiama netaikyti numanomų garantijų arba apriboti ar netaikyti atsakomybės už atsitiktinę ar netiesioginę žalą, todėl pirmiau nurodytos išimtys jums gali būti netaikomos. Taip pat galite turėti kitų teisių, kurios įvairiose šalyse skiriasi.

Jūs sutinkate atlyginti žalą, ginti mus, mūsų filialus ir trečiųjų šalių paslaugų teikėjus bei visus jų atitinkamus direktorius, darbuotojus, atstovus ir pareigūnus nuo bet kokių (faktinių ir netiesioginių) pretenzijų, reikalavimų ir bet kokio pobūdžio žalos, žinomų ir nežinomų, atskleistų ir neatskleistų, kylančių dėl jūsų naudojimosi “Cryptoguide” paslauga arba bet kokiu būdu su ja susijusių.

Bet kokiam jūsų ir mūsų reikalavimui ar ginčui, kylančiam iš šios Naudotojo sutarties ar su ja susijusiam, visiškai ar iš dalies taikomi Jungtinės Karalystės ir Londono miesto įstatymai, neatsižvelgiant į jų kolizines nuostatas.

Privatumo politika

Cryptogidas.lt (toliau – “mes”, “mus”, “mūsų”, “mus”, “Svetainė” arba “Cryptogidas”) gerbia jūsų privatumą. Ši privatumo politika (toliau – Politika) taikoma asmeninei informacijai ir klientų duomenims (toliau – Informacija), kuriuos Cryptoguide gauna per mūsų svetainę, Cryptoguide – Blockchain & Ethereum News naršyklės programėlę ar bet kurį kitą šaltinį, su kuriuo ši Politika yra susieta ar susieta.

Šioje politikoje aprašoma informacija, kurią renkame apie mūsų svetainės lankytojus (“jūs”, “jūsų”), ir kaip šią informaciją naudojame. Joje taip pat paaiškinama, kaip saugome jūsų informacijos saugumą ir kaip galite susisiekti su mumis dėl mūsų privatumo praktikos.

Pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą 2016/679 ir visus įgyvendinamuosius teisės aktus (toliau – BDAR) esame visų tvarkomų asmens duomenų valdytojai.

Mūsų renkamų duomenų tipai
1.1 Ne asmens duomenys:
Kai lankotės Cryptogidas.lt svetainėje, mūsų sistema renka informaciją apie jūsų naudojimąsi svetaine automatinėmis priemonėmis, įskaitant, bet neapsiribojant, žiniatinklio serverio žurnalus, JavaScript ir panašias technologijas.
1.2. Asmens duomenys:
1.2 (a) Jūsų asmeninę informaciją galime gauti iš toliau nurodytų šaltinių:
(i) tiesiogiai iš jūsų (per Svetainę arba internetines formas); ir (arba)
(ii) iš trečiųjų šalių, paslaugų teikėjų, padedančių mums teikti paslaugas, arba iš jūsų socialinių tinklų paskyrų, kurias naudojote prisijungdami prie mūsų internetinių paslaugų.
1.2 (b) Savanoriškai pateikdami mums asmeninę informaciją, įskaitant per Svetainę, aiškiai ir neatšaukiamai sutinkate, kad jūsų asmeninę informaciją naudotume pagal šią privatumo politiką. Pateikdami mums asmeninę informaciją, jūs pripažįstate ir sutinkate, kad tokia asmeninė informacija gali būti perduota iš jūsų dabartinės buvimo vietos į Svetainę ir įgaliotų trečiųjų šalių serverius, išskyrus atvejus, kai tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus.
1.2 (c) Mes galime rinkti toliau nurodytų kategorijų asmens duomenis, susijusius su mūsų esamais ar būsimais individualiais lankytojais:
(a) Kontaktinė informacija;
(b) jūsų IP adresas ir unikalūs mobiliojo įrenginio identifikatoriai (pvz., įrenginio ID, skelbimo ID, MAC adresas);
(c) informacija apie jūsų įrenginį, pavyzdžiui, gamintojas, operacinė sistema, naršyklės tipas ir kalba;
(d) išsamią informaciją apie buvimo vietą;
(e) tikslią informaciją apie geografinę buvimo vietą;
(f) informaciją, kurią renkame naudodami slapukus ir panašias technologijas.
(g) informacija, kurią gauname, kai prie mūsų paslaugos prisijungiate naudodami trečiosios šalies įrankį (pvz., “Facebook”, “Google” ar “Contacts”);
(h) informacija, skirta reklamos ir analizės tikslais, kad galėtume jums teikti geresnes paslaugas;
(i) naršyklės, kurią naudojate bendraudami su Paslaugomis, tipą (pavyzdžiui, jūsų atsiliepimus apie kelionę);
(j) informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų svetaine (pavyzdžiui, aplankytus puslapius, geografinę vietą, svetainėje praleistą laiką, interneto įvykius);
(k) jūsų internetinės rinkodaros nuostatas; ir (arba)

(l) bet kokią kitą informaciją, kurią norite mums pateikti.
1.3 Papildoma informacija:
1.3 (a) Pasiliekame teisę kartais per savo atstovus gauti informaciją apie mūsų svetainėje besilankančius juridinius asmenis.
1.3 (b) Galime gauti informaciją apie juridinio asmens interneto svetainę, juridinio asmens pavadinimą, juridinio asmens kontaktinius duomenis, įskaitant įmonės el. pašto adresus, registracijos šalį ir juridinio asmens ICO nuorodą (jei taikoma).
1.4. Šioje politikoje aprašytai informacijai gauti galime naudoti interneto naršyklės įskiepį. Mūsų naršyklės įskiepis galės gauti prieigą tik prie tam tikros informacijos, kurią aiškiai nurodėte. Mes negauname ir nesekame jūsų naršymo istorijos.

Kaip renkame informaciją?
2.1 Mes galime rinkti asmeninę informaciją apie jus, pavyzdžiui, jūsų el. pašto adresą ir vardą ir pavardę, tik tuo atveju, jei savanoriškai mums ją pateikiate. Visada galite atsisakyti teikti asmeninę informaciją. Galime rinkti neasmeninę informaciją apie jus, kai sąveikaujate su mūsų svetaine.
Kaip naudojame surinktą informaciją?
3.1 Neasmeninę informaciją naudojame toliau nurodytais tikslais:
(a) kad jums nebūtų rodomos nereikalingos reklamos arba kad svetainėje nesilankytumėte dažniau nei būtina;
(b) apskaičiuoti bendrą mūsų svetainėje apsilankiusių žmonių skaičių ir apskaičiuoti, kurios svetainės dalys yra populiariausios;
(c) tobulinti mūsų svetainių turinį ir personalizuoti mūsų svetainių turinį bei dizainą;
(d) pateikti jums svetainėje prašomą informaciją, pavyzdžiui, straipsnius, naujienas, ataskaitas, analizes ir pan;
3.2. Sritys, kuriose galime naudoti jūsų asmeninę informaciją, yra, pavyzdžiui, naujienlaiškių siuntimas, atsiliepimų teikimas, ypač galimybė komentuoti straipsnius, interaktyvios formos. Jei mums nurodėte savo el. pašto adresą, galite retkarčiais gauti mūsų ir mūsų kruopščiai atrinktų partnerių reklaminius el. laiškus, kuriuose informuojame apie specialius pasiūlymus ar paslaugas, jei su tuo sutikote. Taip pat galite gauti iš mūsų el. laiškus, susijusius su administraciniais pranešimais apie svetainės veikimą. Savo sutikimą gauti elektroninės rinkodaros pranešimus galite bet kada atšaukti išsiųsdami “Cryptogide” atsisakymo pranešimą arba paspausdami mygtuką “Cryptogide” elektroniniame laiške (“atsisakymo mygtukas”).

Slapukai
4.1 Slapukai – tai nedideli failai, kuriuose gali būti anoniminis unikalus identifikatorius. Slapukai siunčiami iš svetainės į jūsų naršyklę ir saugomi jūsų kompiuterio kietajame diske.
4.2 Kaip ir daugelis kitų svetainių, mes naudojame slapukus informacijai rinkti. Savo svetainėje slapukus naudojame tam, kad galėtume rinkti informaciją apie jūsų apsilankymą ir kad galėtumėte pereiti iš vieno puslapio į kitą, stebėti apsilankymus ir nustatyti, kurios mūsų svetainės sritys ir funkcijos yra populiarios. Tai padeda mums rinkti grįžtamąjį ryšį, kad galėtume nuolat tobulinti savo svetainę ir geriau aptarnauti klientus. Slapukai neleidžia mums rinkti jokios asmeninės informacijos apie jus ir paprastai slapukų pagalba nesaugome jokios jūsų pateiktos asmeninės informacijos.
4.3 Jei norite, galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus ir daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų saugomi jūsų kompiuteryje. Tačiau jei tai padarysite, kai kurios mūsų svetainės paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

Duomenų saugojimas
5.1 Jūsų duomenis saugosime tiek laiko, kiek tai bus būtina mūsų paslaugoms teikti arba mūsų teisiniams įsipareigojimams vykdyti. Jūsų duomenis saugosime ir naudosime tiek, kiek tai bus būtina mūsų teisiniams įsipareigojimams vykdyti, ginčams spręsti ir sutartims vykdyti.
5.2. Bet kuriuo metu galite gauti patvirtinimą, ar su jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi, susisiekę su mumis adresu GDPR@Cryptogidas.lt.
5.3 Jūs turite teisę bet kuriuo metu susipažinti su savo duomenimis ir juos eksportuoti, išsiųsdami prašymą adresu GDPR@Cryptogidas.lt.

Skundai dėl privatumo
6.1 Kai jūsų duomenų tvarkymui taikomas ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, tvarkydami jūsų duomenis, kaip aprašyta pirmiau, mes remsimės savo teisėtais interesais. Turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad jūsų duomenys būtų naudojami mūsų rinkodaros tikslais, paspausdami specialų mygtuką ir atsisakydami bet kokių el. laiškų. Taip pat galite nesutikti su duomenų tvarkymu siųsdami el. laišką adresu GDPR@Cryptogidas.lt.

Kaip saugome asmens duomenis
7.1 Taikome administracines, technines ir fizines apsaugos priemones, skirtas apsaugoti turimą jūsų asmens informaciją nuo atsitiktinio, neteisėto ar neleistino sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, prieigos, atskleidimo ar naudojimo.
7.2 Mes įdiegėme tinkamas saugumo priemones, kad užkirstume kelią atsitiktiniam jūsų duomenų praradimui, prieigai prie jų ar neteisėtam naudojimui, pakeitimui ar atskleidimui. Be to, prieigą prie jūsų duomenų suteikiame tik tiems darbuotojams, agentams, rangovams ir kitoms trečiosioms šalims, kuriems būtina juos žinoti. Jie tvarkys jūsų duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir yra saistomi konfidencialumo reikalavimų.
Esame nustatę procedūras bet kokio duomenų saugumo pažeidimo atveju ir apie bet kokį duomenų saugumo pažeidimą pranešime jums ir atitinkamai reguliavimo institucijai, jei to iš mūsų reikalaujama pagal įstatymus.

Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis?
8.1 Jūsų asmens duomenis saugosime tik tiek laiko, kiek būtina juos rinkti dėl jūsų užklausų mūsų svetainėje arba naudojimosi ja.
9 Nuorodos į trečiąsias šalis
9.1 Retkarčiais, savo nuožiūra, mes galime įtraukti arba siūlyti trečiųjų šalių produktus ar paslaugas šioje svetainėje. Šie trečiųjų šalių paslaugų teikėjai turi atskiras ir nepriklausomas privatumo politikas. Todėl mes neatsakome už šių susietų paslaugų turinį ir veikimą. Tačiau stengiamės saugoti savo svetainės vientisumą ir laukiame atsiliepimų apie šias paslaugas.

Analizė
10.1 Siekdami nustatyti, kiek žmonių lankosi mūsų svetainėje, ir geriau suprasti, kokios sritys labiausiai domina mūsų lankytojus, pasiliekame teisę bendradarbiauti su žiniatinklio analizės bendrovėmis, kurios renka šią informaciją mūsų tikslais. Daugiau informacijos rasite mūsų naudojamos žiniatinklio analizės bendrovės “Google Inc.” privatumo politikoje http://www.google.com/intl/en/privacy.html.

Šios privatumo politikos pakeitimai
11.1 Ši privatumo politika gali būti atnaujinama laikas nuo laiko ir be išankstinio įspėjimo, kad atspindėtų mūsų privatumo praktikos pokyčius. Apie esminius pakeitimus jus informuosime matomoje vietoje paskelbdami privatumo politiką savo interneto svetainėje ir privatumo politikos viršuje nurodydami, kada ji buvo atnaujinta paskutinį kartą.

Vaikai
12.1 Mes neketiname prašyti ar rinkti asmeninės informacijos iš asmenų, kurie yra jaunesni nei 16 metų amžiaus arba jūsų šalyje galiojančio sutikimo amžiaus, jei jis yra didesnis. Jei esate jaunesni nei 16 metų arba jūsų šalyje nustatytas sutikimo amžius, šioje Svetainėje neturite teikti asmeninės informacijos.

Jūsų teisės
13.1 Jūs turite teisę gauti iš mūsų informaciją apie tai, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis, susipažinti su mūsų turimų jūsų asmens duomenų kopijomis ir prašyti, kad mes pakeistume, ištaisytume arba ištrintume jūsų asmens duomenis iš mūsų sistemų. Taip pat galite apriboti, apriboti arba nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu. Mes nepriimame sprendimų, grindžiamų tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą.
Davę mums sutikimą naudoti jūsų duomenis, galite jį bet kada atšaukti. Atkreipkite dėmesį, kad net ir atšaukus sutikimą, mes vis tiek galime remtis jūsų sutikimu, kuris buvo teisėtas pagrindas tvarkyti jūsų asmens duomenis iki sutikimo atšaukimo.
Galite nesutikti, kad mes naudotume jūsų asmens duomenis, jei nurodėme, kad turime teisėtą verslo interesą tai daryti.
13.2 Jei norite paprašyti, kad nebenaudotume ar nebetvarkytume jūsų duomenų teikdami jums paslaugas, ir norite atšaukti savo asmens duomenis, susisiekite su mumis el. paštu GDPR@Cryptogidas.lt. Į jūsų prašymą atsakysime per trisdešimt (30) dienų.

Teisės ir teisių gynimo priemonės
14.1 Nepaisant to, kad šioje Politikoje nėra nieko priešingo, mes galime išsaugoti arba atskleisti jūsų informaciją, jei manome, kad tai pagrįstai būtina, kad įvykdytume įstatymą, teisės aktą, teisinį procesą arba vyriausybės prašymą, apsaugotume asmens saugumą, spręstume sukčiavimo, saugumo ar technines problemas arba apsaugotume savo teises, savo ar lankytojų teises ar nuosavybę.
14.2 “Cryptoguide” gali atskleisti jūsų asmeninę informaciją teisėsaugos institucijoms, duomenų apsaugos institucijoms, vyriausybės pareigūnams ir kitoms agentūroms, jei “Cryptoguide” teisiškai privalo tai padaryti arba jei tai būtina siekiant apsaugoti lankytojų ir “Cryptoguide” saugumą.

Susisiekite su mumis
15.1 Jei turite klausimų dėl šios privatumo politikos, mūsų svetainės praktikos arba jūsų santykių su mūsų svetaine, susisiekite su mumis el. paštu GDPR@Cryptogidas.lt.

Asmens duomenų perdavimas už ES / EEE ribų
Jūsų asmens duomenis perduodame savo filialams ES ir už ES ribų. Cryptoguide tarptautinius duomenų perdavimus filialams už EEE ribų reglamentuoja ES Komisijos patvirtintos standartinės sutarčių sąlygos, taikomos duomenų valdytojams ir, jei taikoma, duomenų tvarkytojams.
Asmens duomenis perduodame trečiųjų šalių pardavėjams, paslaugų teikėjams ar tiekėjams, kuriuos pasamdėme teikti paslaugas ar atlikti funkcijas mūsų vardu ir mūsų nurodymu. Jei šie pardavėjai yra ES, užtikriname, kad jie pagal sutartį būtų įpareigoti laikytis ES duomenų apsaugos taisyklių. Sutartyse su šiomis organizacijomis taip pat užtikriname, kad jos tvarkytų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus, kad galėtų teikti sutartas paslaugas ir saugoti joms patikėtų asmens duomenų vientisumą ir konfidencialumą.
Asmens duomenis taip pat galime atskleisti savo konsultantams, patarėjams, teisėsaugos ir kitoms institucijoms (pavyzdžiui, mokesčių ir socialinės apsaugos institucijoms), policijai, prokuratūrai, teismams ir tribunolams. Kiekvienas iš šių gavėjų yra atsakingas už tai, kad jie laikytųsi ES duomenų apsaugos taisyklių.

Prieiga per
Prisijungdami prie Svetainės ir ja naudodamiesi sutinkate, kad galite atsisiųsti Svetainės turinį ar bet kurią jo dalį, įskaitant tekstą, paveikslėlius, grafiką, vaizdo ir garso įrašus, programinę įrangą ar bet kokią kitą formą (toliau – turinys), tik savo asmeniniam, nekomerciniam naudojimui.

Išskyrus pirmiau nurodytus atvejus, be išankstinio raštiško “Cryptoguide” leidimo jokiu būdu negalite kopijuoti, atgaminti, dauginti, dubliuoti, perduoti, transliuoti, skelbti, saugoti (bet kokioje laikmenoje), transliuoti, perparduoti, viešai rodyti ar atlikti, pritaikyti ar keisti.

Cryptoguide priklauso visos intelektinės nuosavybės teisės, įskaitant autorių teises, į pateikiamą (arba atsisiuntimui skirtą) turinį. Visos teisės saugomos.

Atruna

Cryptoguide teikiama “kaip yra” ir be jokių garantijų. Mes ir mūsų filialai bei trečiųjų šalių paslaugų teikėjai atsisakome bet kokių aiškių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet neapsiribojant, numanomas tinkamumo parduoti, tinkamumo tam tikram tikslui ir nepažeidimo garantijas bei visas kitas žodines ar elektronines garantijas, sąlygas, pareiškimus ar laidavimus. Tik jūs atsakote už bet kokią kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje esančios naudotojo medžiagos sugadinimą, praradimą ar praradimą.

Jūs esate visiškai atsakingi už viską, ką darote, ir už visą informaciją, kurią perduodate ar paskelbėte Cryptoguide. Mes nebūsime teisiškai atsakingi už bet kokią naudotojo informaciją ar veiklą, kuri kokiu nors būdu pažeidžia įstatymus ar trečiųjų šalių ar asmenų teises.

Mūsų tikslas – tarnauti jums ir bendruomenei, todėl sutinkate, kad iškilus problemoms ar ginčams praneštumėte mums apie juos ir mes pasistengtume juos išspręsti neformaliai. Su mumis galite susisiekti pateikdami atsiliepimus ir problemas čia arba rašydami mums el. paštu GDPR@Cryptogidas.lt.